Što je društvo razvijenije, veće je i zanimanje pojedinaca za povijest vlastite loze, za porodično rodoslovno stablo, za genealogiju. Iskazuje se interes za istraživanjem porijekla svojih predaka,  njihovih prvih staništa, kao i za status koji su imali
u raznim društvenim uređenjima.
Pisani spomenici prošlosti imaju posebno značenje, u prvom redu zbog toga što izravno govore o povijesnim zbivanjima,
što su izraz duhovne kulture jednog naroda u određenom razdoblju, što čuvaju jezik na kojem su pisani i što odražavaju
način mišljenja u određenom vremenu i prostoru.
Ovo je sintetizovani pregled, pisan tradicionalno. To znači da je nastao iz znatiželje, uz korišćenje dostupne dokumentacije, a ne kao znanstveni rad. Sam proces i model istraživanja je prilagođen prikupljenoj građi. Pri ovom istraživanju osnovni motiv mi je bilo iznalaženje obiteljskih korijena, promoviranje zavičajne povijesti, običaja i tradicije.